โชคดีที่เกิดช้า! พาไปดูอุปกรณ์เสริมสวยในยุคก่อน อยากสวยต้องยอมเสียว

ในช่วงปี 1920 - 1950 กระแสนิยมเรื่องความสวยแพร่กระจายไปทั่ว ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เกิดช้า...