8 ลักษณะเด่น ที่บอกว่าคุณเป็น คนอ่อนไหวง่าย

8 ลักษณะเด่น ที่บอกว่าคุณเป็น คนอ่อนไหวง่าย – แค่ไหนที่เรียกว่า เซนซิทีฟ ?

8 ลักษณะเด่น ที่บอกว่าคุณเป็น คนอ่อนไหวง่าย - มีการศึกษาเกี่ยวกับ ความอ่อนไหวในจิตใจมนุษย์ โดยทำการสแกนสมองของผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย พบว่า คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกได้มากกว่าคนทั่วไป