อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เมืองเล็ก ต้นทุนแข็งแรง - สสส. หนุนปีที่ 9

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เมืองเล็ก ต้นทุนแข็งแรง – สสส. หนุนปีที่ 9

สสส. หนุนปีที่ 9 อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เมืองเล็ก ต้นทุนแข็งแรง โชว์ ! สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ตัวอย่างความยั่งยืนของพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน