อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เมืองเล็ก ต้นทุนแข็งแรง – สสส. หนุนปีที่ 9

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เมืองเล็ก ต้นทุนแข็งแรง – สสส. หนุนปีที่ 9

ภาคีเครือข่ายโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้ม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่เรียนรู้ในโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” โชว์ต้นทุนแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง แม้เป็นเมืองเล็ก แต่สามารถจุดประกายพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเปิด “สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (Hub2U)” ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ยั่งยืนของเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม เมืองเล็ก ต้นทุนแข็งแรง

นายภิภัช ประจันทร์เขต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า “จ.อุตรดิตถ์แม้จะเป็นเมืองเล็ก แต่มีต้นทุนที่แข็งแรง สามารถขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กว่า 50 องค์กร เกิดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนพื้นที่ สร้างสรรค์ระดับจังหวัดร่วมกันภายใต้ชื่อ สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (Hub2U) เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และคนอุตรดิตถ์อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนอุตรดิตถ์ ทุกคนได้มีส่วนร่วมลงมือทำ ยกระดับต้นทุนวิถีในท้องถิ่นให้เป็นการเรียนรู้สร้างสรรค์ ภายในงานยังมีศิลปินและนักกิจกรรมสร้างสรรค์จากประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย มาร่วมสร้างสีสันและขับเคลื่อนให้พื้นที่การเรียนรู้ และพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนอุตรดิตถ์ได้ติดตั้งขึ้นอย่างมีคุณค่า สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนกระบวนการและปัจจัยแวดล้อมด้านระบบสื่อเพื่อสุขภาวะ ที่เชื่อมโยงและเสริมพลังเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป้าหมายร่วมในการสร้างระบบนิเวศสื่อเพื่อสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมพลังผ่านยุทธศาสตร์ 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะเท่าทันสื่อ (Media Leteracy) ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) และความตื่นรู้ทางปัญญา

“การจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งนี้ หวังให้เกิดการต่อยอดและขยายผลให้พื้นที่สร้างสรรค์มีความยั่งยืนเพื่อเป็นปัจจัยแวดล้อมในการสร้างเสริมสุขภาวะ เกิดกระบวนการพัฒนาเยาวชนแกนนำภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ กว่า 5,000 คน ที่มีศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ เกิดเยาวชนจิตอาสามีส่วนร่วม 200 คน เกิดแผนการจัดโปรแกรมกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนอย่างต่อเนื่อง” ดร.จิรพร กล่าว

ด้าน นายชาล สร้อยสุวรรณ หัวหน้าโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้ม กล่าวถึงความพิเศษของเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มในปีนี้ว่า “ที่ผ่านมาเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มจัดขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะ แต่หลังจากดำเนินงานมาจนถึงปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 9 พวกเราภาคีเครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มอยากให้พื้นที่สร้างสรรค์ ของโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้มเป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วหายไปเหมือนทุกครั้ง ปีนี้เราจึงร่วมกันสร้างสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มขึ้นมา เพื่อหวังให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด

เป็นพื้นที่สุขภาวะที่คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม หากมีโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ก็สามารถมาใช้พื้นที่สร้างสรรค์นี้ร่วมกันได้ ความโดดเด่นของโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้มคือเราเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลาย พวกเรามารวมกันทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมด้วยความถนัดที่หลากหลาย แต่ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองสุขภาวะ เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะที่เข้มแข็ง”

ในส่วนของ นางสาวชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัครในโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้ม กล่าวว่า ตนเองเข้ามาเป็นเยาวชนอาสาในโครงการอุตรดิตถ์ติดยิ้มตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันนี้เรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 4 แล้ว ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีค่า สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนและเพื่อน ๆ “ตอนนี้หนูกับเพื่อน ๆ ช่วยกันดูแลห้องสมุดปัณยิ้ม ซึ่งเป็นห้องสมุดในสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม เราจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้เข้ามาอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังเปิดจำหน่ายหนังสือ ของเล่น ของใช้มือสองในราคาย่อมเยา เพื่อนำรายได้มาใช้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ โดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว เพราะหนังสือเปิดโลกกว้างให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมาย”

ทั้งนี้ หลังจากจบเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” แล้ว สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มก็จะยังคงเปิดบริการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป โดยภายในสถานีนอกจากห้องสมุดปัณยิ้มแล้ว ก็ยังมียิ้มฮับคาเฟ่ ธรรมมือสตูดิโอ บ้านละครยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟาร์มคิดสร้างสรรค์ รวมถึงตลาดนัดปันยิ้มที่จะจัดขึ้นทุกเย็นวันเสาร์แรกของเดือน ผู้ที่สนใจกิจกรรมของสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่อได้ที่ FB เพจ “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม พื้นที่สร้างสรรค์ของทุกคน”