ออฟฟิศในฝัน – งานก็ต้องใช่ ออฟฟิศก็ต้องชอบ แบบนี้แหละตอบโจทย์ที่สุด

ออฟฟิศในฝัน - งานก็ต้องใช่ ออฟฟิศก็ต้องชอบ แบบนี้แหละตอบโจทย์ที่สุด โดยมีประเด็นหลักในการประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ (1) ต้องเป็นออฟฟิศที่ตั้ง