แอ่วเหนือชม ครอบครัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์

แอ่วเหนือชม ครอบครัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ครอบครัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติ มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกผ่อนคลาย