รู้ไว้เป็นประโยชน์ ! หัวใจเต้นผิดปกติ เกิดจากอะไรได้บ้าง ?

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งของ หัวใจเต้นผิดปกติ คือโรคหัวใจ สภาวะต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว และ ปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ