สายสะพายแต่ละสี

สายสะพายแต่ละสี มีความหมายอย่างไร ? ความรู้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ สายสะพายมหาจักรี หรือมงกุฎไทย, ถวายพระเพลิง สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก เก็บพระบรมอัฐิ และอัญเชิญพระบรมอัฐิ
การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ความรู้เกี่ยวกับ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ ปกติขาว

กรณีการแต่งกายเต็มยศ ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ระบุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 4 ประเภท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 4 ประเภท ทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์