สายสะพายแต่ละสี มีความหมายอย่างไร? | เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ สายสะพายมหาจักรี หรือมงกุฎไทย, ถวายพระเพลิง สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก , เก็บพระบรมอัฐิ และอัญเชิญพระบรมอัฐิ พร้อมพระบรมราชสรีรางคาร สายสะพายจุลจอมเกล้า

ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ ปกติขาว

กรณีการแต่งกายเต็มยศ ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ระบุ

ทำความรู้จัก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 4 ประเภท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์