สะพานของพ่อ สะพานที่สวยที่สุดในไทย

สะพานของพ่อ สะพานที่สวยที่สุดในไทย – ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้าง

สะพานภูมิพล หรือมีชื่อเดิมว่า สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) สะพานของพ่อ สะพานที่สวยที่สุดในไทย