แจกคำศัพท์ !! สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ Topik 1

แจกคำศัพท์ !! สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ Topik 1 (หมวด วัน วันที่ เดือน)

แจกคำศัพท์ !! สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ Topik 1 ในวันนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์หมวด วัน  วันที่ ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป