พระอัจฉริยภาพวิชาทหาร ชีวิตในต่างแดน ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระอัจฉริยภาพวิชาทหาร ชีวิตในต่างแดน ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทรงต้องผ่านการทดสอบและการฝึกหัดชั้นต้นใน 5 สัปดาห์แรก ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่หนักที่สุดในชีวิตของนักเรียนนายร้อย..