DIY สมุดบันทึกภาพความรัก คนให้มีความสุข คนรับก็ประทับใจสุดๆ

สมุดภาพถ่าย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เราเก็บเรื่องราวความทรงจำในช่วงเวลาต่างๆ เอาไว้ได้ เพราะภาพถ่ายเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเราไป ไม่มีวันจางหาย

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำสมุดภาพ ‘ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ’ ชุดที่ 1

โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม ได้แก่ ประมวลเหตุการณ์ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด และต่างประเทศ