งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว จะมีพัฒนาการด้านนิสัย บุคลิกภาพ ที่แตกต่างจากเด็กที่มีพี่น้อง

เราต่างก็รู้กันดีกว่าลักษณะนิสัยของเด็กๆ แต่ละคนนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว

เราใช้สมองด้านไหนมากกว่ากัน ซ้าย-ขวา กับผลของการตัดสินใจ

เห็นหมุนตามเข็ม : สมองซีกขวา สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า คุณมีแนวโน้มที่จะ ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด มีจินตนาการสูง มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์