สมอง สมองซีกขวา สมองซีกซ้าย

เราใช้สมองด้านไหนมากกว่ากัน ซ้าย-ขวา กับผลของการตัดสินใจ

Home / เรื่องทั่วไป / เราใช้สมองด้านไหนมากกว่ากัน ซ้าย-ขวา กับผลของการตัดสินใจ

จากการวิจัยของสถาบันแห่งหนึ่งบอกว่า การใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวา มีผลต่อการตัดสินใจของคุณ…. ก่อนอื่นเรามาดูกันค่ะว่า คุณเห็นรูปนี้หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา

เราใช้สมองด้านไหนมากกว่ากัน ซ้าย-ขวา กับผลของการตัดสินใจ

คุณเห็นรูปนี้ หมุนตามเข็ม หรือ ทวนเข็มนาฬิกา ?

ผลของการตัดสินใจ

Left or Right

พอได้คำตอบแล้วมาเฉลยกันดีกว่า….. ถ้ายังงง เอานาฬิกาที่มีเข็ม มานั่งดูเทียบกันเลยนะคะ

เห็นขาคนหมุนตามเข็มแสดงว่า  ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย

ในทางกลับกัน  หากเราเห็นขาคนหมุนทวนเข็ม ก็แสดงว่า เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา

เห็นหมุนตามเข็ม : สมองซีกขวา

สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า คุณมีแนวโน้มที่จะ…

 • ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก
 • ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด
 • มีจินตนาการสูง
 • มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์
 • สนใจอนาคตมากกว่าอดีต
 • สนใจในทางปรัชญาและศาสนา
 • เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี
 • ลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ
 • เป็นที่นิยมชมชอบ
 • โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆ ได้ดี
 • ชอบฝันเฟื่อง
 • ประเมินผลกระทบสำหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 • คึกคะนอง…หรือในบางกรณีมุทะลุ
 • เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน

เห็นหมุนทวนเข็ม : สมองซีกซ้าย

สำหรับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า คุณมีแนวโน้มที่จะ …

 • ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
 • สนใจรายละเอียด
 • อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการคาดการณ์
 • มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์และมีความสามารถทางภาษาศาสตร์
 • สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต
 • มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อนได้เร็ว
 • รอบรู้
 • ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆ ได้ง่าย
 • มีระเบียบวินัย
 • จดจำชื่อต่างๆ ได้ดี
 • อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
 • วางกลยุทธ์ต่างๆ ได้ดี
 • เน้นผลในทางปฎิบัติ
 • ปลอดภัยไว้ก่อน

แล้วถ้ามองเห็นแตกต่างกัน เช่น ครั้งแรกมองเห็นว่าหมุนตามเข็ม แล้วดูอีกทีคือหมุนทวนเข็มล่ะ จะเป็นอย่างไร .. นั่นอาจจะต้องไปเช็คสายตาเป็นอย่างแรกเลย

บทความแนะนำ