อ่อนไหวเกินเหตุ หรือสติแตกไปเอง - คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก

อ่อนไหวเกินเหตุ หรือสติแตกไปเอง – คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก

หนังสือ “ คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก ” เล่มนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานให้ผู้ป่วย เข้าใจภาวะของตนเองและคนรอบตัวเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น