13 ก.พ. วันรักนกเงือก สัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

13 ก.พ. ของทุกปี วันรักนกเงือก สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการรักเดียวใจเดียว และเป็นสัตว์ที่บ่งชี้ได้ถึงความสมบูรณ์ของป่า