ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ วันพืชมงคล

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ วันพืชมงคล – วันแรกนาขวัญ พิธีทางพุทธศาสนา

วันพืชมงคล จัดไม่ตรงกันทุกปี สุดแต่สำนักพระราชวังจะกำหนด ส่วนวันประกอบพระราชพิธีนั้นจะต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเป็นฤดูฝน ซึ่งเหมาะสมแก่การทำเกษตรกร ความสำคัญ วันพืชมงคล