ย้อนอดีต จอห์น เอฟ. เคนเนดี เดินสายรณรงค์เรื่อง วันคุ้มครองโลก ก่อนถูกลอบยิง

ประวัติ วันคุ้มครองโลก (Earth Day) หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มีวันนี้คือ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ในไทยคือ สืบ นาคะเสถียร