วันแรกสาวของชาติต่างๆ

วันแรกสาวของชาติต่างๆ | จากเด็กเข้าสู่วัยสาว

เด็กสาวญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต่อเมื่ออายุครบ 20 ปี ตามเมืองต่างๆ ในต่างจังหวัดของญี่ปุ่นจะจัดงานให้เป็นเกียรติแก่เด็กสาว เหล่านี้