ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด ของในหลวง ร.9

หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟัง ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช