สมัยอยุธยา หญิงคบชู้ มีบทลงโทษอะไร

สมัยอยุธยา หญิงคบชู้ มีบทลงโทษอะไร นอกจาก “ให้ม้าชำเรา”

สมัยอยุธยา หญิงคบชู้ มีบทลงโทษอะไร - ถ้าออเจ้าคบชู้ ข้าจักเลือกวิธีลงโทษออเจ้าได้หลายวิธี ข้าจักเลือกวิธี ให้ออเจ้าถูกประหาร หรือ ขายออเจ้าเป็นทาส หรือ ขายให้ซ่องชำเราบุรุษ
รักลูกให้ถูกทาง - คำสอนจาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

รักลูกให้ถูกทาง – คำสอนจาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การทำโทษเด็กที่หลวงพ่อปํญญนันทภิกขุ สอนไว้ว่า รักลูกให้ถูกทาง อย่าลงโทษเด็กในเมื่อความผิดนั้นไม่ได้ปรากฏต่อหน้า หรือไม่มีพยานหลักฐาน