รัตนชาติ พระโกศพระบรมอัฐิ

เกร็ดความรู้ : รัตนชาติที่ใช้ประดับพระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9

รัตนชาติที่ใช้ประดับพระโกศเป็นเพชรเจียระไนสีขาว มีตั้งแต่ขนาดเล็กและใหญ่ตามความเหมาะสม รวมทั้งสิ้น 5,368 เม็ด ส่วนยาสีที่ใช้ตกแต่งพระโกศ มี 3 สี