สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วาดฝีพระหัตถ์ “พี่ช้างใจดี” ของที่ระลึกการกุศล คอลเลกชันพิเศษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “พี่ช้างใจดี” อันสื่อความหมายถึง ‘การต่อสู้กับโรคร้ายด้วยจิตใจที่แข็งแรงกับพี่ช้างใจดี’