TAST ตราสัญลักษณ์ บวท. ประกวดออกแบบ มูลนิธิ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวดี!! บวท.ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวดี!! บวท.ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

เนื่องด้วยการครบรอบ 20 ปี ของ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ทางมูลนิธิฯจึงถือโอกาสนี้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ เพื่อปรับให้มีความทันสมัยและก้าวทันโลกเหมือนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่ จะทำให้ประเทศไทยและโลกก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ TAST

TAST-Logo-Contest

 

โดยกำหนดให้ออกแบบตราสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ง่ายแก่การจดจำ ง่ายต่อการสื่อสารต่อสารณชนและนำไปใช้ได้จริง เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิฯ ในการนี้ทางมูลนิธิฯ จึงจัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทางอีเมล์ thippawan.wat@biotec.or.th

 

หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อ

นางสาวทิพวรรณ วัฒนากรนิยม

อีเมล์: thippawan.wat@biotec.or.th หรือ

โทรศัพท์ 025646700 ต่อ 3514

 

เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์
โบรชัวร์มูลนิธิฯ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการประกวด
ใบสมัคร
หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์บุคคล