เรื่องน่ารู้ มายากลไทย

เรื่องน่ารู้ มายากลไทย ประวัติความเป็นมา

สำหรับเมืองไทย เชื่อว่าวิทยากลน่าจะเข้ามาพร้อมกับการเริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งวิทยากลด้วย