พิธีศพของชาวเกาหลี | การจัดพิธีเคารพศพที่โรงพยาบาล ขั้นตอนต่างๆ

คนเกาหลีส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ ในส่วนงานศพจัดพิธีเคารพศพก็แค่วันเดียว โดยมักจัดงานพิธีศพที่โรงพยาบาล เป็นห้องจัดพิธีเคารพศพจะอยู่ในตึกที่จัดงานนี้โดยเฉพาะ ทั้งสะดวกและประหยัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศพ | Funeral Ceremony

Funeral หมายถึง งานศพ มีความหมายโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นพิธีไปจนกระทั่งฝังหรือเผาศพ Ceremony หมายถึง พิธีการ (ทางศาสนาหรือทางสังคมก็ได้)

ความรู้เกี่ยวกับพิธีศพ (งานศพ) ในศาสนาต่างๆ

เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคม พิธีศพ ศาสนาอิสลาม ลดภาระให้ผู้อยู่ข้างหลัง ที่จะมีค่าใช้จ่ายตามมากมาย เพื่อป้องกันโรคระบาด ไม่มีการรักษาสภาพศพไว้ ดังนั้นเมื่อตายแล้วรีบฝัง