ตัวอย่างการร้อยมาลัย

ตัวอย่างการร้อยมาลัย – พวงมาลัย DIY ดอกไม้หาง่าย

ตัวอย่างการร้อยมาลัย - วัสดุ – อุปกรณ์ สำหรับร้อยมาลัย 1. ดอกมะลิ 2. ดอกรัก 3. ดอกกุหลาบ 4. ใบตอง 5. เข็มร้อยมาลัย (ใช้วาสลีนทาที่เข็มช่วยให้ร้อยง่ายขึ้น) 6. ด้าย 7. กรรไกร
ความรู้เกี่ยวกับพวงมาลัย

ดอกไม้ที่ใช้ร้อยมาลัย ตัวอย่างพวงมาลัย – ความรู้เกี่ยวกับพวงมาลัย

ความรู้เกี่ยวกับพวงมาลัย มาลัย แบ่งตามหน้าที่ใช้สอย 1. มาลัยชายเดียว หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะเป็นพวงกลม มีอุบะห้อยเป็นชายเพียงพวงเดียว..