ในหลวง ร. 9

9 รางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ในหลวง ร. 9

ในหลวง ร. 9 ทรงได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ได้รับรางวัลเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ
พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 King Bhumibol Adulyadej

พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของ รัชกาลที่ 9 เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงการศึกษา และการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน และประชาชน
พระอัจฉริยภาพด้านการบิน ในหลวง ร.10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เจ้าแห่งฟ้า พระอัจฉริยภาพ ด้านการบิน

สนพระราชหฤทัยด้านอากาศยาน และการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงทุ่มเทฝึกการบินแบบต่างๆ และตั้งพระราชหฤทัยเพื่อจะพัฒนากองทัพอากาศ