ความรู้เกี่ยวกับชื่อของพระมหากษัตริย์ไทย | พระปรมาภิไธย ความต่างของ ปรมินทร-ปรเมนทร

ปรมินทร ใช้ในรัชกาลเลขคี่จะใช้คำว่า ปรเมนทร ใช้ในรัชกาลเลขคู่ ซึ่งเป็นพระราชนิยมที่เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 4 และทำความรู้จักกับชื่อย่อของทุกพระองค์