พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ติดอันดับราชวังที่นักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดในโลก

พระบรมมหาราชวังไทย ติดอันดับปราสาทราชวังจากทั่วโลก ที่นักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุด จากการรวบรวมสถติข้อมูลของรัฐบาลแต่ละประเทศ ข้อจากปี 2013
รวมข้อมูล-ภาพ พระราชวัง และวังในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล-ภาพ พระราชวัง และวังในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระราชวังและวัง คือ ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันวังหรือพระราชวังหลายแห่งเปลี่ยนไปใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสำนักงานรัฐบาล หรือโรงแรม