ความรู้ภาษาไทย : พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียง ร ที่ตามตัวสะกด เช่น กอปร , เกษตร , จักร , ฉัตร , นักษัตร , บุตร , มิตร , สมัคร , เพชร , บาตร , บัตร , กิจวัตร , สูตร , ธรรมวัตร , นักษัตร , เนตรนารี , บริพัตร , ปริมาตร