พระบิดาแห่งฝนหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9 | 14 พฤศจิกายน

วันที่ 14 พฤศจิกายน อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ซึ่งเป็นวันที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวง