พระบิดาแห่งฝนหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบิดาแห่งฝนหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9 – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน

วันที่ 14 พฤศจิกายน อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งเป็นวันที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวง