ผึ้งต่อย ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร ? บทความนี้มีคำตอบ

ผึ้งต่อย ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร ขั้นตอนที่ 1 : ถอดเหล็กไนออก ขั้นตอนแรกเมื่อผึ้งต่อยแล้วต้องปฐมพยาบาลคือการเอาเหล็กในออก ผึ้งทิ้งเหล็กในของพวกมันไว้กับถุงพิษ