ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย เป็น "อาจารย์ใหญ่"

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย เป็น “อาจารย์ใหญ่” ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ม.มหิดล

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย เป็น "อาจารย์ใหญ่" เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการบริจาคร่างกาย. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จา นวน 2 ใบ เขียน ชื่อ-นามสกุล ไว้ด้านหลังรูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา

การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ? รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานนีศาลาแดง ออกประตู 5 แต่การบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตานี้ต้องไปติดต่อทีละตึก ทีละแผนก