เกี่ยวกับน้ำเหลืองจากพระศพ (น้ำพระบุพโพ) | การเผาพระศพในพระโกศ

ของเสียต่างๆในร่างกาย น้ำเหลือง น้ำหนอง อุจจาระ ของเสียเหล่านี้รวมเรียกว่า "พระบุพโพ" จะค่อยๆ ไหลจากพระบรมศพมากองอยู่ที่ฐาน ในโกศจึงต้องมี รูให้ของเสียนั้นออก

เมรุมาศหลวง ฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ (ที่เผาศพ) | วัดเทพศิรินทราวาส

การถวายพระเพลิงพระบุพโพ หรือ น้ำเหลือง ตามประเพณีโบราณ จะกระทำก่อนการถวายพระเพลิง หรือพระราชทานเพลิงพระสรีระพระศพ ที่บรรจุลงในพระโกศ