Serenity in Chaos

Serenity in Chaos นิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกของ สิงห์ – วรรณสิงห์

วันนี้เราจะพาดูภาพความสวยงามของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย Serenity in Chaos ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ BACC
งานนิทรรรศการภาพ จอง ยงฮวา CNBLUE

ครั้งแรกในเมืองไทย!! กับงานนิทรรรศการภาพ จอง ยงฮวา (Jung YongHwa) CNBLUE

เสพย์ผลงานอีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่เคยสัมผัส กับงานนิทรรศการภาพ จอง ยงฮวา โฟโต้ เอ็กซิบิชั่น อิน แบงคอก [เดอะ คอนซิดิเรชั่น, โฟร์ คัลเลอรส์] ครั้งแรกในเมืองไทย โดยในงานจะมีการนำผลงานมากกว่า 50 ผลงานภาพและวิดีโอจากโฟโต้บุ๊ค.....