เคล็ดลับดูแลนาฬิกาข้อมือ เรือนโปรดให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ

เคล็ดลับ ดูแลนาฬิกาข้อมือเรือนโปรด ด้วยการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพราะนาฬิกาแต่ละประเภทเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกัน
เลือกนาฬิกาให้ถูกโฉลก ด้วยหลักคิดธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ

เลือกนาฬิกาให้ถูกโฉลก ด้วยหลักคิดธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ

ธาตุลม นาฬิกาที่เหมาะสม ควรเป็นแนวแฟชั่นที่ให้ความรู้สึกไม่ ซ้ำซาก จำเจ เนื่องจากคนลักษณะธาตุนี้ กระฉับกระเฉง ชอบการเปลี่ยนแปลง