ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ ทุ่งกุลาสดใส ในวันนี้

ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ ทุ่งกุลาสดใส ในวันนี้ – เรื่องเล่าสืบกันมาของชนเผ่ากุลาในไทย

เมื่อชาวกุลาได้เดินทางผ่านทุ่งแห่งนี้ ที่มีพื้นที่กว้างขวางเหลือประมาณ ต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน ไม่พบหมู่บ้านใด ๆ เลย น้ำก็ไม่มีดื่ม ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งกุลาสดใส ในวันนี้ - เรื่องเล่าสืบกันมาของชนเผ่ากุลาในไทย