ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า ATTITUDE ทัศนคติ = 100%

ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า ATTITUDE ทัศนคติ = 100% ความคิด

ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน  "ทัศนคติ " ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ “ทัศนคติ” ของเราเท่านั้น