22 ปีที่แล้ว วันแรกที่ Toy Story เริ่มออกฉายในอเมริกา 22 พ.ย. 1995 | วันนี้ในอดีต

เคยทำรายได้ในสัปดาห์แรกได้มากที่สุด และทำรายได้ได้ 373 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ โดยยกย่องเรื่องนวัตกรรมการทำแอนิเมชัน