อีกท่านผู้ใกล้ชิดถวายงาน ทุกๆ ที่ข้างพระวรกาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี

เมื่อมีพระราชพิธี และงานสำคัญๆ และที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ หรือทุกๆ ที่ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ ก็จะเห็น พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ข้างพระวรกายตลอดเวลา (2545-2560)
สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ ถวายงานครั้งสุดท้าย ร.9

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง เป็นท่านเดียวกับที่ขับรถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 จาก รพ.ศิริราช ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และเป็น "สารถี" ที่ขับรถยนต์พระที่นั่ง