พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวง ร.9 กว่า 14 ปี

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ใกล้ชิดถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี เมื่อมีพระราชพิธีสำคัญๆ และที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ..
สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ ถวายงานครั้งสุดท้าย ร.9

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง เป็นท่านเดียวกับที่ขับรถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 จาก รพ.ศิริราช ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท