ตุ๊ะตุงตวง ต๊ะตุนตวง (TAK TUN-TUANG)

ตุ๊ะตุงตวง ต๊ะตุนตวง (TAK TUN-TUANG) เพลงจาก อีซิล (นักร้องอินโดนีเซีย) มีคำแปล

อย่าได้เปิดเพลงนี้ "ต๊ะตุนตวง" ไม่งั้นมันจะติดหูทั้งวัน .... คำนี้ "ต๊ะตุนตวง" (TAK TUN-TUANG) เป็นภาษามลายู "ตุ๊ะตุนตวง แปลได้ว่า เป็นวลี ให้พูดติดปาก ไม่ได้มีความหมายใดเป็นพิเศษ" โดย "Nutty Nathamon Official"