สวย แปลก แหวกแนว 10 ตึกที่ถูกออกแบบให้คล้ายกับรูปทรงอื่น

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นกลายเป็นจุดเด่นและเป็นที่สนใจของผู้คนที่ผ่านไปมา