การทำวิจัย

ไขข้อสงสัย การทำวิจัย คืออะไร ทำอย่างไร และทำไปทำไม?

หลายคนคงเคยได้ยยินคำว่า การทำวิจัย ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการศึกษาเฉาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วการทำวิจัยสามารถทำได้ในทุกๆ สาขาวิชา