10 นามสกุล ตระกูลเก่าแก่ของไทย

10 นามสกุล ตระกูลเก่าแก่ของไทย อยากให้อ่านเป็นความรู้!

การใช้นามสกุลในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหน นามสกุลตระกูลเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตแรกเริ่มใช้นามสกุลกันนั้นมีอะไรบ้าง