5 สถานที่สุดยอดงานดีไซน์ของสิงคโปร์ ที่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง!!

สิงคโปร์ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์กรยูเนสโก ให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์แห่งการออกแบบ” (Creative City of Design) เมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา