ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เปิดประวัติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภา 2562

เปิดประวัติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย และรองประธานสภา สุชาติ ตันเจริญ และศุภชัย โพธิ์สุที่ได้รับเลือกในปี 2562