การทำวิจัย

ไขข้อสงสัย การทำวิจัย คืออะไร ทำอย่างไร และทำไปทำไม?

หลายคนคงเคยได้ยยินคำว่า การทำวิจัย ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการศึกษาเฉาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วการทำวิจัยสามารถทำได้ในทุกๆ สาขาวิชา

งานวิจัยเผย เหตุที่ลูกคนโต หรือลูกคนแรก มักมีไอคิวดี

เด็กที่เป็นลูกคนโต ส่วนมากมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยมากกว่าเด็กที่เป็นลูกคนรอง ทำให้สรุปได้ว่าลูกคนโตของครอบครัว มีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญามากกว่า