156 verbs คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

156 verbs คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ verbs หรือ คำกริยาภาษาอังกฤษ ยอดฮิต ที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนบ่อยๆ จำได้แน่นอน