ข้าวโพด เป็นผักหรือผลไม้ – วิธีการจำแนกผักและผลไม้

ข้าวโพดเป็นผลไม้ในเชิงพฤกษศาสตร์ แต่ถูกจัดว่าเป็นผักในเชิงการทำครัว ผลไม้เป็นส่วนย่อยของผัก, ผลไม้เป็นส่วนผลของพืชเท่านั้น ผักคือทุกส่วนตั้งแต่ผล ราก ลำต้น ดอก ใบ
68 สิ่งที่เราไม่เคยรู้ - รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

68 สิ่งที่เราไม่เคยรู้ – รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

จำนวนแถวของข้าวโพดในแต่ละฝักจะเป็นเลขคู่ ในน้ำทะเล 100 ตัน จะมีทองคำอยู่ประมาณ 4 กรัม ขนมทอดกรอบตรา ปูไทย ระบุว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อปู 68 สิ่งที่เราไม่เคยรู้ - รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม